You are currently viewing Αναζητώντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Αναζητώντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Στη σημερινή εποχή αμφισβήτησης και δοκιμασίας της συνοχής και των ορίων αντοχής των ευρωπαϊκών κρατών και της ελληνικής κοινωνίας κατ’ επέκταση, απέναντι στην πολύπλευρη και συνεχιζόμενη αξιακή, οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας αλλά και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανέλαβε την πρωτοβουλία μέσω του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ερευνήσει τις βαθύτερες πτυχές της αλληλεγγύης και του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας σε συνδυασμό με την κοινωνική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργανώθηκε στο αμφιθέατρο του υπουργείου Εξωτερικών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή τον Μητροπολίτη Αχαΐας κ. Αθανάσιο, διευθυντής του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρία Δαμανάκη, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος, ο διακεκριμένος καθηγητής και πρώην πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Ράπανος, ο Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας, ο Επισκόπος Λιέγης και Καθηγητής κ. Jean-Pierre Delville, ο καθηγητής στο LSE κ. Iain Begg και ο Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.
Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο Μάκης Λυκόπουλος επικεφαλής της θεματικής Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλαντζής και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών πρέσβυς Αναστάσιος Μητσιάλης.
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος: Το ιστορικό μας χρέος
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος χαιρετίζοντας την ημερίδα υπενθύμισε στο ακροατήριο τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης οι οποίες, όπως τόνισε στην εισήγησή του, «δεν πρέπει να υποτιμούνται καθώς […] Ο Χριστιανισμός ήταν και παραμένει θεμελιακός και συνεκτικός παράγοντας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ισχύς αυτής της κληρονομιάς εξακολουθεί να εμπνέει και να ζωογονεί».
Ο κ. Ιερώνυμος δεν έκρυψε την πικρία του για τη εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Ευρώπη και η οποία δεν είναι η ίδια με την Ένωση που οραματίστηκαν οι θεμελιωτές της Σουμάν, Αντενάουερ και Ντε Γκωλ, ενώ διαφέρει και από την Ευρώπη που διαμόρφωσαν στη συνέχεια μεγάλοι ευρωπαϊστές ηγέτες.
«Ὅσα δά­νεια καί νά ἀπο­πλη­ρώ­σουμε, ὅσα μνη­μό­νια καί νά ἐγ­κρί­νουμε, ὅσα ἀκόμη καί νά ἀπορ­ρί­ψουμε, δέν θά μπο­ρέ­σουμε νά ἐξα­λεί­ψουμε τίς γε­νε­σι­ουρ­γούς αἰ­τίες» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών υπογραμμίζοντας ότι θεμέλιο της αλληλεγγύης και στήριξης προς τον δοκιμαζόμενο άνθρωπο αποτελούν η αποκατάσταση της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου και η υγιής ιεράρχηση των αξιών χωρίς τα οποία, όπως σημείωσε ο κόσμος θα εξακολουθεί να μετατρέπεταισε οίκο εμπορίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος περιγράφοντας το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας υπογράμμισε ότι «Ἡ Ἐκ­κλη­σία πάντα προσέφερε καί ἐξα­κο­λου­θεῖ νά προ­σφέ­ρει ὅσο ὑπάρ­χει ἀνάγκη, χω­ρίς βε­βαίως αὐτό νά ση­μαί­νει ὅτι λει­τουρ­γεῖ ὡς φι­λαν­θρω­πι­κός ὀρ­γα­νι­σμός ὑπό τή στενή ἔν­νοια». Όπως σημείωσε «η κοι­νω­νική μέ­ρι­μνα συ­νι­στᾶ γιά τήν Ἐκ­κλη­σία βί­ωμα, ἐμ­πει­ρία σπου­δῆς καί μα­θη­τείας στήν ἐν Χρι­στῷ ζωή. Δέν νο­εῖ­ται Ἐκ­κλη­σία χω­ρίς κοι­νω­νικό ἔργο. Ἡ κοι­νω­νική δι­α­κο­νία της πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται στή βάση τῆς ἀλ­λη­λεγ­γύης, σέ κάθε Ἱερά Μη­τρό­πολη ἀνά τήν ἑλ­λη­νική ἐπι­κρά­τεια, μέ τή δράση τοῦ φι­λαν­θρω­πι­κοῦ ὀρ­γα­νι­σμοῦ τῆς Ἱε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀθη­νῶν “Ἀπο­στολή”, μέ τή βο­ή­θεια ἁπλῶν ἀν­θρώ­πων καί χι­λι­ά­δων ἐθε­λον­τῶν, τή στή­ριξη ἀδελ­φῶν Ἐκ­κλη­σιῶν καί τή συγ­κι­νη­τική συ­νει­σφορά ἀδελ­φῶν μας ἀπό ἄλ­λες χῶ­ρες».
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: Υπάρχει ελπίδα
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος μιλώντας για τον ρόλο της Εκκλησίας στην κοινωνία και τα όρια της αλληλεγγύης υπογράμμισε την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου αλληλεγγύης μεταξύ των κοινωνιών και των πολιτών, επισημαίνοντας την ανάγκη η Εκκλησία να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτή τη νέα κοινωνική συμφωνία.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας άσκησε δριμεία κριτική στην τρομερή δομική κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ανάγκη εκ μέρους της Εκκλησίας να προστατευθεί το ανθρώπινο πρόσωπο και η κτίση. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του δεν παρέλειψε να στηλιτεύσει την υπεροπτική συμπεριφορά των εύρωστων κρατών έναντι των χωρών που δοκιμάζονται από την οικονομική και κοινωνική κρίση ζητώντας τη συνδρομή των Εκκλησιών των εύρωστων ευρωπαϊκών χωρών.
«Οι κατά τόπους Εκκλησίες στην Ευρώπη έχουν την ευχέρεια να δείξουν μιαν ευρύτερη αλληλεγγύη μεταξύ τους, επιδρώντας στις κοινωνίες μέσα στις οποίες ζουν. Π.χ. οι Εκκλησίες της Βορείου Ευρώπης επηρεάζοντας τους λαούς τους για κατανόηση και αλληλεγγύη προς τις δοκιμαζόμενες κοινωνίες της Νοτίου Ευρώπης» τόνισε ο κ. Αναστάσιος και συνέχισε «και αντιστρόφως οι Εκκλησίες της Νοτίου Ευρώπης περιορίζοντας τα αισθήματα πικρίας και αγανακτήσεως των οικονομικώς ασθενέστερων για την υπεροπτική συμπεριφορά των ευρώστων οικονομικά κρατών. Οι Εκκλησίες στις πλούσιες κοινωνίες δεν δικαιούνται να σιωπούν, κάποτε μάλιστα να συμπλέουν, και να αφήνουν να δεσπόζουν υπεροπτικές φωνές που προσβάλλουν τους ευρισκομένους σε δοκιμασία λαούς».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος εκτίμησε ωστόσο στο κλείσιμο της ομιλίας του ότι «υπάρχει ελπίδα για την υπέρβαση της κρίσης».
Μαρία Δαμανάκη: Υπάρχει παραδοχή αποτυχίας
Η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρία Δαμανάκη στην εισήγησή της για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής αναγνώρισε τη δοκιμασία των ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών από την κρίση και εμφανίστηκε επιφυλακτική για την εκπλήρωση των στόχων των ευρωπαϊκών κοινωνικών προγραμμάτων με ορίζοντα το 2020. «Υπάρχει παραδοχή αποτυχίας. Δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Δαμανάκη υποστηρίζοντας ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε ανέτοιμη απέναντι στην οικονομική κρίση. Όπως σημείωσε καταλήγοντας την ομιλία της θα πρέπει να αρθεί το έλλειμα εμπιστοσύνης που υπάρχει μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια υπογραμμίζοντας ότι η θεραπεία για την εξομάλυνση είναι οι επενδύσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με μέτρα για την ανακούφιση όσων έχουν πληγεί από την κρίση.
Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας: Η Εκκλησία φορολογείται όπως όλοι
Ο Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας στην εισήγησή του ανέφερε μια προς μια τις υποδομές που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία της Ελλάδος, πριν ακόμα η οικονομική κρίση δείξει το χειρότερο πρόσωπό της, για την ανακούφιση των δοκιμαζόμενων πολιτών, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο μεγάλο φορολογικό βάρος που καλούνται ταυτόχρονα να σηκώσουν τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ.
Όπως τόνισε «η Εκκλησία φορολογείται όπως όλοι» δήλωσε με ιδιαίτερο νόημα απαριθμώντας τους φόρους που καλούνται να καταβάλλουν και το πράττουν στο ακέραιο όλα τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ.
Συγκεκριμένα:
Φόρος ακινήτων με συντελεστή 3 τοις χιλίοις, τριπλάσιο αυτού που καταβάλλουν τα άλλα ΝΠΔΔ.
Φόρος επί των κατ’ έτος μισθωμάτων που εισπράττουν από ακίνητα ύψους 20% επί της αξίας τους.
Συμπληρωματικός φόρος επί των εισοδημάτων τους από οικοδομές και μισθώσεις με συντελεστή 3%.
Προκαταβολή φόρου με συντελεστή 55%.
Φόρος επί των κληρονομιών και των δωρεών με συντελεστή 0,3% επί αξίας τους.
Τέλος χαρτοσήμου και επιδόματα ΟΓΑ συνολικού ύψους 2,4% επί της κάθε παροχής των πιστών στους ιερούς ναούς.
Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ιλίου, με βάση τα πλήρη φορολογικά στοιχεία του 2011, πριν την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η ΕΚΥΟ, οι Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι ενορίες και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα κατέβαλαν φόρους ύψους 12,5 εκατ.ευρώ, εκτιμώντας ότι για τα επόμενα χρόνια η συνολική δαπάνη ήταν μεγαλύτερη.
Στην ημερίδα πραγματοποίησε εισήγηση και ο καθηγητής και διακεκριμένος τραπεζίτης κ. Βασίλης Ράπανος που μίλησε για τη εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά και για τη μετεξέλιξη του τραπεζικού συστήματος από το παραδοσιακό μοντέλο της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων στο στρεβλό χρηματοπιστωτικό σύστημα της σημερινής εποχής που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στον ερχομό της κρίσης που βιώνουν κράτη και πολίτες.
Στην ημερίδα μίλησαν, στη συνέχεια ο Επισκόπος Λιέγης και Καθηγητής κ. Jean-Pierre Delville, ο καθηγητής στο LSE κ. Iain Begg και ο Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.
Την ημερίδα έκλεισε με ομιλία του ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ευχαριστώντας με θερμά λόγια την Εκκλησία της Ελλάδος για την πολύπλευρη στήριξής της μέσω του κοινωνικού της έργου στην διατήρηση της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας.
«Στις πιο κρίσιμες στιγμές της περασμένης τετραετίας, την κοινωνία μας την κράτησαν όρθια κι ενωμένη: η ελληνική οικογένεια που παραμένει ισχυρή. Και η Ελληνική Εκκλησία, που πιστή στις παραδόσεις της Ορθοδοξίας μας, έκανε το καθήκον της στο ακέραιο… μια λέξη βρίσκεται στην καρδιά της Ορθοδοξίας: η Αγάπη! Η αγάπη για τον πλησίον, η αγάπη για την πατρίδα, που είναι το μέλλον των παιδιών μας. Η Ελληνική Εκκλησία είναι η “κιβωτός” αυτής της αγάπης! Εσείς την εμπνέετε στο λαό μας. Εσείς τη φυτεύετε και την καλλιεργείτε συνεχώς στις καρδιές μας. Και τώρα την αποδεικνύετε στα δύσκολα που πέρασε η κοινωνία μας…Αυτό είναι – με μια λέξη – το πνευματικό υπόδειγμα της Ορθοδοξίας: Αγάπη!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.
– See more at: http://www.amen.gr/article18021#sthash.ltqeJTFZ.3SBmabBI.dpuf