You are currently viewing «Απόστολος Παύλος και Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Από την οικουμενική στην ησυχαστική Θεολογία»

«Απόστολος Παύλος και Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Από την οικουμενική στην ησυχαστική Θεολογία»

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. και τα ερευνητικά του Κέντρα, το Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και το Κέντρο Αποστόλου Παύλου, σε συνεργασία με το Θεματικό Δίκτυο του Τμήματος για την Κειμενική και Ερμηνευτική Εκκλησιαστική Παράδοση (Κ.Ε.Ε.Π.) της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα την οικουμενική και ησυχαστική θεολογία του αποστόλου Παύλου και του αγίου Γρηγορίου Παλαμά.
Το Συνέδριο, με τίτλο: «Απόστολος Παύλος και Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: από την Οικουμενική στην Ησυχαστική Θεολογία» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, στο Δ’ Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.30.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοπός του Συνεδρίου είναι «να αναδείξει πτυχές της θεολογικής σκέψης των δύο ανδρών, που συγκλίνουν και συναντώνται σε θέματα της πνευματικής εν Χριστώ ζωής, και να προβάλει τον τρόπο πρόσληψης της Παύλειας διδαχής από την Παλαμική ερμηνευτική. Ιδρυτής της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης ο απόστολος Παύλος στους καιρούς της ρωμαϊκής παγκοσμιοποίησης, και επίσκοπος της βυζαντινής πόλης ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στα κρίσιμα χρόνια της συνάντησης της χριστιανικής Ανατολής και Δύσης, ζυμώνουν μέσα στην ίδια παράδοση τον Άρτον τον Ζώντα και τον προσφέρουν ως λόγο και ως βίωμα στους «πεινώντας και διψώντας την δικαιοσύνην».

Το γενικό θέμα του Συνεδρίου, υποστηρίζουν οι διοργανωτές, «αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ερμηνευτικής προσέγγισης, που συνδυάζει τη βιβλική με την πατερική θεολογία, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός κλάδου, αλλά και αξιοποιώντας την ενιαία ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση. Από αυτή την άποψη, με τις ειδικές εισηγήσεις, που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο, δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουμε στη θεολογική σκέψη των δύο κορυφαίων θεολόγων της Εκκλησίας».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://stpaulcentre.web.auth.gr/el/node/19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 27 Μαρτίου

ΕΝΑΡΞΗ

10.30-10.45 Χαιρετισμοί

10.45-11.00 Βυζαντινοί ύμνοι από τη Χορωδία του Τμήματος Ποιμαντικής

και Κοινωνικής Θεολογίας «Οι Τρεις Ιεράρχες».

Χοράρχης: π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο λόγος του απ. Παύλου στη θεολογία του αγ. Γρηγορίου Παλαμά

Πρόεδρος: Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

11.00-11.20 ΔΕΣΠΩ ΛΙΑΛΙΟΥ, Καθηγήτρια, Αν. Πρύτανη Α.Π.Θ.

Η πρόσληψη του αποστόλου Παύλου από τον άγιο Γρηγόριο

Παλαμά

11.20-11.40 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η βιωματική και μυστική εμπειρία ως θεολογικές

προϋποθέσεις για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά τον

άγιο Γρηγόριο Παλαμά

11.40-12.00 M. JOOSTVANROSSUM, Καθηγητής, Ινστιτούτο Ορθόδοξης

Θεολογίας “SaintSerge”, Παρίσι.

La théologie de saint Grégoire Palamas (comment comprendre la distinction entre “essence” et “énergies” divines)

12.00-12.15 Συζήτηση

12.15-12.30 Διάλειμμα

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η οικουμενική διάσταση της θεολογίας του απ. Παύλου

Πρόεδρος: Χρήστος Οικονόμου, Καθηγητής Α.Π.Θ.

12.30-12.45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ο Παύλος και η Στοά

12.45-13.00 PIERRE KEITH, Καθηγητής, Σχολή Καθολικής Θεολογίας,

Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Ecritures et exégèse : deux exemples d’intertextualité partagée dans l’épitre aux Romains (Rm 1,1-7 et Rm 13,8-10)

13.00-13.15 ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Από την οικουμενική θεολογία στη φιλενωτική διαλεκτική

13.15-13.30 π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ-ΦΙΛΙΩΤΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η ερμηνεία του χριστολογικού ύμνου στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του αποστόλου Παύλου από τον άγιο Ιλάριο Πικταβίου

13.30-13.45 Συζήτηση

 

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η κοινωνική διάσταση της Παύλειας και Ησυχαστικής θεολογίας
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμ. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

18.00-18.15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η περιχώρηση στην Τριαδολογία του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

18.15-18.30 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, Λέκτορας Α.Π.Θ.

Η παρουσία του απ. Παύλου και του αγ. Γρηγορίου Παλαμά στη θεολογική σκέψη του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου

18.30-18.45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Εκκλησία και κοινωνία κατά τον απ. Παύλο και τον αγ. Γρηγόριο Παλαμά

18.45-19.00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Λέκτορας Α.Π.Θ.

Η διδασκαλία του απ. Παύλου για τον βιοπορισμό του κλήρου

19.00-19.15 Συζήτηση

19.15-19.30 Διάλειμμα

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η μαρτυρία των εικαστικών και αρχαιολογικών μνημείων

Πρόεδρος: Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

19.30-19.50 ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ, Λέκτορας Α.Π.Θ.

Τελείωση και θέωση: εικαστική και αισθητική προσέγγιση

19.50-20.10 ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, δρ Αρχαιολογίας, Διδάσκουσα στο

Διεθνές Πανεπιστήμιο, Προϊστ. Επ. Έρευνας ΕΚΒΜΜ

Από τη Θεσσαλονίκη του Παύλου στη Θεσσαλονίκη του

Γρηγορίου Παλαμά. Τοπογραφικές παρατηρήσεις

20.10-20.30 Συζήτηση

20.30 Δεξίωση

Παρασκευή 28 Μαρτίου

Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Από τη θεωρία των αγίων στην πράξη της εκκλησιαστικής ζωής
Πρόεδρος: Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

10.00-10.15 π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΣΚΡΕΤΤΑΣ, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η νοερά αδιάλειπτος προσευχή. Από τον απόστολο Παύλο στον

άγιο Γρηγόριο Παλαμά

10.15-10.30 π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αναφορές σε χωρία του απ. Παύλου στο Κυριακοδρόμιο του αγ. Γρηγορίου Παλαμά

10.30-10.45 ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, Επίκ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Η επίδραση της θεολογίας του αγ. Γρηγορίου Παλαμά στην

ερμηνεία των Παύλειων επιστολών από τον άγ. Νικόδημο τον

Αγιορείτη

10.45-11.00 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, υπ. Διδάκτορας Α.Π.Θ.

Γρηγόριος μοναχός: ένας ησυχαστής συντάκτης μιας

αγιορείτικης συλλογής

11.00-11.15 Συζήτηση

11.15-11.30 Διάλειμμα

Στ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σύγκλιση ερμηνευτικών οριζόντων στην ορθόδοξη παράδοση

Πρόεδρος: ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

11.30-11.45: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, Καθηγητής, Πρόεδρος του

Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ο βιβλικός ησυχασμός μέσα από τη λειτουργικο-κανονική

πράξη

11.45-12.00: ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Αν, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ο εσχατογενής απόστολος: Η εικόνα του αποστόλου

Παύλου σε έργα της Παλαιολόγειας περιόδου

12.00-12.15: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Η ατέλεστη τελειότητα του χριστιανού: μία διακειμενική διαδρομή της παύλειας έννοιας.

12.15-12.30: ALEXIS TORRANCE, PhD University of Oxford

“Ποῦσοφός;” Interpreting Paul on wisdom in Gregory Palamas and Nicholas Cabasilas

12.30-12.45 Συζήτηση

12.45-13.00 ΛΗΞΗ

Ανακεφαλαίωση των πορισμάτων του συνεδρίου από τον καθηγητή ΧΡΗΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Δέσπω Λιάλιου, Καθηγήτρια

Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής

Συμεών Πασχαλίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Αναπλ. Καθηγήτρια

π. Χρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας, Επίκ. Καθηγητής

Σουλτάνα Λάμπρου, Λέκτορας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Φίλιππος Γερμάνης, υποψ. Διδάκτορας

Μιλτιάδης Ματσούκας, υποψ. Διδάκτορας

Νικόλαος Γαλαζούδης, μεταπτυχιακός φοιτητής

Στέλλα Γιαννοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Μαρία Μεδεμτζίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Βαρνάβας Χατζηιωαννίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής

ΠΗΓΗ: www.amen.gr