Άκαρπες οι διαβουλεύσεις στο Φανάρι, για το θέμα της Τσεχίας

Άκαρπες οι διαβουλεύσεις στο Φανάρι, για το θέμα της Τσεχίας

Άκαρπη η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου για το θέμα της Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας, μετά την συνάντηση που είχε με τον διετελέσαντα τοποτηρητή Σεβ. Μητροπολίτη Ολμοούτς κ. Συμεών και τους Επισκόπους Γεώργιο και Ιωακείμ.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, όπου έγιναν πολύωρες συζητήσεις για το εν λόγω θέμα, χωρίς να βρεθεί προς το παρόν χρυσή τομή.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε πριν από λίγο το ακόλουθο ανακοινωθέν:

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐδέχθη, κατόπιν παρακλήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, σήμερον, 1ην Μαρτίου 2014, ἀντιπροσώπους αὐτῆς, μετά τῶν ὁποίων αἱ Συνοδικαί Ἐπιτροπαί Κανονική καί ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων ἔσχον ὁλοήμερον συνεργασίαν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά ἐξευρεθῇ λύσις εἰς τά ἐσωτερικά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης, ἐν σχέσει πρός τήν ἐκλογήν τοῦ προκαθημένου αὐτῆς.

Μή ἐπιτευχθείσης ἐν τέλει συμφωνίας, τό θέμα παραμένει ἐκκρεμές, πρός τυχόν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ.