You are currently viewing Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου” μπλόκαρε” απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για τη μισθοδοσία του κλήρου

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου” μπλόκαρε” απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για τη μισθοδοσία του κλήρου

Γράφει ο Μιχάλης Χατζηστυλιανού

Όπισθεν ολοταχώς έκανε το Προεδρικό και το υπουργείο Οικονομικών μετά από παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για τις μονομερείς αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο για μείωση κατά 15% της ετήσιας κρατικής χορηγίας που παραχωρείται για κάλυψη των μισθών των ιερέων της υπαίθρου. Κρατική χορηγία που για το 2013 ανήλθε στα €6 εκατ. περίπου.

Την ακύρωση των επίμαχων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου επιβεβαίωσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου με επιστολή της προς τη Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση του Γιώργου Περδίκη.

Μέσα από την επιστολή αποκαλύπτεται και ο ερασιτεχνικός τρόπος χειρισμού του όλου θέματος από το υπουργείο Οικονομικών.

Πέραν του γεγονότος ότι η πρόταση για μείωση κατά 15% της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους ιερείς της υπαίθρου δρομολογήθηκε στα μουλωχτά ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για παραβίαση της συμβατικής υποχρέωσης του Κράτους έναντι της Εκκλησίας, χρειάστηκαν 8 περίπου μήνες για να ενημερωθεί το Γενικό Λογιστήριο για τη λήψη της εν λόγω απόφασης στις 20/11/2012.

Εφόσον αποκοπές δεν γίνονταν, ο κ. Γεωργιάδης υποχρεώθηκε να αποταθεί για δεύτερη φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο -πάλι στα μουλωχτά- το οποίο την 1/8/2013 επαναβεβαίωσε την αρχική του απόφαση για μείωση της κρατικής αρωγής προς τον εφημεριακό κλήρο της υπαίθρου.

Όταν όμως ο Αρχιεπίσκοπος ενημερώθηκε σχετικά, τα έψαλε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στον Χάρη Γεωργιάδη για όσα δρομολογήθηκαν πίσω από την πλάτη της Εκκλησίας.

Αποτέλεσμα, να ανακληθούν στις 20/8/2013 οι επίμαχες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με υποδείξεις του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος έδωσε οδηγίες στον Χάρη Γεωργιάδη να διαβουλευθεί πρώτα με την Εκκλησία, όπως θα έπρεπε να κάνει ευθύς εξ αρχής.

Η συμφωνία

Η συμφωνία μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας χρονολογείται από τον Φεβρουάριο του 1971 όταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’. Η συμφωνία προέβλεπε την ανάληψη της ευθύνης της μισθοδοσίας του εφηµεριακού κλήρου της υπαίθρου από το Κράτος µε αντάλλαγμα τη μεταβίβαση στο Κράτος 15.564 στρεμμάτων εκκλησιαστικής γης, αξίας €206 εκατ. περίπου, σε τιμές του 2010.

Σημειώνεται ότι, το 73% της εν λόγω εκκλησιαστικής γης βρίσκεται στα κατεχόμενα.

Παρόλο που η συμφωνία τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή, εντούτοις, η εκκλησιαστική γη δεν μεταβιβάστηκε μέχρι σήμερα στο Κράτος.

Τη διαχείριση, όμως, της εν λόγω περιουσίας έχει το Κράτος καθώς στους τίτλους ιδιοκτησίας που είναι κατατεθειμένοι στο Κτηματολόγιο υπάρχει σημείωση στην οποία αναφέρεται ότι παραχωρήθηκε στο Κράτος.

Το κόστος της κρατικής χορηγίας για τη μισθοδοσία των ιερέων της υπαίθρου αυξήθηκε από τις £200.000 (€341.720) ετησίως που υπολογίστηκε το 1971 στα €6 εκατ. περίπου για το 2013.

Σύμφωνα µε στοιχεία που κοινοποίησε πρόσφατα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, το συνολικό ύψος της κρατικής χορηγίας για μισθούς ιερέων ανήλθε από το 1983 µέχρι και τον Ιούλιο του 2013 στα €101,4 εκατ.

Από το έτος 1971 που ξεκίνησε η καταβολή της χορηγίας μέχρι και το 1982 δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή το Κράτος χορηγεί τη μισθοδοσία 725 ιερέων.

Η Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη υπέδειξε κατ’ επανάληψη στο υπουργείο Οικονομικών την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας, καταγγέλλοντας ότι αποβαίνει σε βάρος του Κράτους. Και εξήγησε το γιατί: Δεν νοείται, πλέον, να θεωρούνται ύπαιθρος, αρκετές περιοχές, που σήμερα αποτελούν μεγάλους και αυτόνομους δήμους όπως είναι για παράδειγμα ο Στρόβολος, η Λακατάμεια κ.ο.κ. για να συνεχίζει το Κράτος να επιχορηγεί την αντιμισθία των ιερέων.

Είπαν – ξείπαν για την αρωγή

Ο Γιώργος Περδίκης κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να πληροφορήσει τη Βουλή ποιοι ευθύνονται για τη μη εφαρμογή των δύο αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες και ακυρώθηκαν.

Στην απαντητική της επιστολή η Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου αναφέρει ότι από παραδρομή, δεν ενημερώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 20/11/2012 στην οποία, μεταξύ άλλων θεμάτων, υπήρχαν πρόνοιες για μείωση της κρατικής αρωγής προς τον εφημεριακό κλήρο κατά 15%, για αναθεώρηση του ορισμού της υπαίθρου και τερματισμό της αρωγής για νέους ιερείς.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργίου, οι πρόνοιες της εν λόγω απόφασης περιήλθαν στην αντίληψη του Γενικού Λογιστηρίου οκτώ μήνες μετά.

Ακολούθησε δικό της ενημερωτικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, με τη σειρά του, ενημέρωσε αρμοδίως το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στις 26/7/2013 αποφάσισε τα εξής:

* Επαναβεβαίωσε την απόφαση για αποκοπή του 15% από την 1/8/2013 και, από την ημερομηνία αυτή, το Γενικό Λογιστήριο να μη δέχεται νέες αιτήσεις ιερέων.

* Εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να αρχίσει διάλογο με την Εκκλησία για πιθανή αναθεώρηση του ορισμού της υπαίθρου.

* Η αποκοπή του 15% να τεθεί σε ισχύ και για τους ιερείς των άλλων θρησκευτικών ομάδων στις οποίες καταβάλλεται κρατική αρωγή.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η Γενική Λογίστρια «στις 20/8/2013 το Υπουργικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες της Εκκλησίας, αποφάσισε, να αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης που έλαβε στις 26/7/2013 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί σε διαβούλευση με την Εκκλησία σε σχέση με την αποκοπή του 15% από τη χορηγία του εφημεριακού κλήρου και να υποβάλει νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Με την απόφασή του αυτή, το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε να δώσει περιθώριο οριστικής ρύθμισης του θέματος μέσα από διαβούλευση».

ΠΗΓΗ: philenews.com