Ο Εφοπλιστής Φιλάνθρωπος Αθανάσιος Μαρτίνος, εχειροθετήθη Άρχων του Οικουμενικού Θρόνου στο Φανάρι

Δημοσιεύτηκε στις
Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπω... Διαβάστε περισσότερα